Horoscoop2017.eu
Horoscoop vandaag donderdag 13 december 2018

Schorpioen horoscoop 2018

Jaarhoroscoop Schorpioen Er staat volgens de schorpioen jaarhoroscoop 2018 een jaar te wachten, waarin er belangrijke veranderingen plaatsvinden in het leven. Het zijn in elk geval positieve ontwikkelingen, zodat er wat dat betreft genoeg is om naar uit te kijken. De belangrijkste verandering die zich voordoet, heeft rechtstreeks invloed op de verhouding tot de partner, carrière en de financiële situatie. Ten aanzien van de gezondheid en de persoonlijke ontwikkelingen is er eerder sprake van een redelijk stabiele situatie. Hierin doen zich in principe dan ook weinig veranderingen voor. Het is echter aan te raden om ook de tijd te nemen aan de slag te gaan met de persoonlijke ontwikkeling, want stilstand kan tot achteruitgang leiden.

Liefde en relaties 2018

De schorpioen jaarhoroscoop laat voor het jaar 2018 een beeld zien, waarin de band met de partner stevig is. Er kunnen zich nu en dan door de veranderingen in het privéleven wel wat woordenwisselingen voordoen, maar dat heeft eerder te maken met de stress die ervaren wordt. De relatie met vrienden en familie laat een beeld zien volgens de jaarhoroscoop dat eruitziet alsof verloren jaren worden ingehaald. Dat is vooral het geval in de periode van de zomer en begin van het najaar, maar de relaties worden daarna weer genormaliseerd. Het contact blijft echter prima.

Financiën 2018

De schorpioen jaarhoroscoop is financieel gezien interessant voor wat betreft het jaar 2018. Aan de ene kant zijn er in verband met de verandering in het privéleven grote uitgaven te verwachten. Die doen zich vooral in de eerste helft van het jaar voor. Aan de andere kant brengt de verandering ook met zich mee dat in de tweede helft van het jaar de inkomsten lijken toe te nemen. Er is dus sprake van een situatie die over het hele jaar genomen evenwicht lijkt te brengen in de financiële omstandigheden.

Carrière 2018

De jaarhoroscoop 2018 laat voor de schorpioen in het begin van het jaar geen wijziging zien ten aanzien van de carrière. Dat wordt na de zomer echter wel anders. Dan dienen zich er plotseling meerdere aanbiedingen aan en wordt het nog lastig om een keuze te maken. De beste aanbieden kunnen uiteraard naast elkaar worden gelegd om optimaal te profiteren. Het is overigens wel belangrijk dat de schorpioen niet te veel hooi op de vork neemt, maar gedoseerd te werk gaat.

Gezondheid 2018

De gezondheid is af en toe een heikel punt en vooral als het om de gewrichten, spieren en pezen gaat. Behoedzaamheid is belangrijk net als dat er op tijd naar de signalen van het lichaam wordt geluisterd. Te lang doorlopen met bepaalde klachten kan de situatie volgens de jaarhoroscoop schorpioen in 2018 alleen maar verergeren. Hierdoor kan het herstel van het lichaam ook langer duren.

Persoonlijke ontwikkeling 2018

De persoonlijke ontwikkeling laat volgens de schorpioen jaarhoroscoop 2018 een wat stilstaand beeld zien. Er wordt niet veel vooruitgang geboekt. Dat kan onder meer komen door dat de verandering die zich voordoet een grote impact heeft. Daar wordt dan ook veel tijd aan besteed door onder meer veel na te denken over de toekomst. Het nadenken staat de ontwikkeling juist in de weg.

Laat van je horen!
Vertel ons wat je van je horoscoop vindt!

Gratis horoscoop van de dag

Astrid is beschikbaar
 •   Toestel 1522
 •   0909-0405050
  (€ 0,90/min)
 •   0907-55166
  (€ 1,75/min)
Meer informatie
Astrid
X
Astrid is beschikbaar
 •   Toestel 1522
 •   0909-0405050
  (€ 0,90/min)
 •   0907-55166
  (€ 1,75/min)
Meer informatie
Astrid